2006/Jun/23

................... "เรา" มีอยู่ตัวตนอยู่จริงๆ ไหม ....................

ขออภัย

ขอแก้หัวข้อกระทู้เป็น "เรา" มีตัวตนอยู่จริงๆ ไหม

มี เพราะอะไร
ไม่มี เพราะอะไร

ขอบคุณครับ

แก้ไขเมื่อ 21 มิ.ย. 49 23:25:41

แก้ไขเมื่อ 21 มิ.ย. 49 21:04:36

จากคุณ : บั๊กคุง  


ตอบว่า

  ความคิดเห็นที่ 41

  บั๊กคุงต้องเริ่มที่คำถามว่า ตัวตนคืออะไร

  "ตัวตนของสิ่งมีชีวิตคืออะไร?"

  จากตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สิ่งมีชีวิตคืออะไร?
  - สิ่งมีชีวิต ว่ากันตามวิทยาศาสตร์ เป็นจักรกลชีวภาพเพื่อการอยู่รอดที่ซับซ้อนมากสุดๆ สามารถรับรู้สิ่งเร้าและเคลื่อนไหวตอบสนองเพื่อทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตได้(และเพื่อการมีชีวิตรอด) เรียกการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ว่า "พฤติกรรม" , ซึ่งเหตุที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมได้ มาจากการทำงานของร่างกาย( Hardware )และจิตใจที่ตั้งอยู่บนการทำงานของร่างกาย( Software )

  ตัวตน อยู่ที่ไหนของสิ่งมีชีวิตล่ะ?
  - ตัวตน อยู่ทั้งบนร่ายกายและจิตใจ แต่การสำนึกถึงตัวตน(ว่าตัวกูของกู) เป็นผลที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของจิตใจ( ตามวงจรของเหตุแห่งทุกข์ ปติจสมุปปบาท ) , แต่ทว่า วงจรของจิตใจ ทั้งในความรู้ทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ ทั้งในความรู้ทางด้านพุทธรรม อธิบายไว้ตรงกันว่า เป็นการทำงานในลักษณะวงรอบการประมวลผล ที่เกิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วในหนึ่งชั่วกระพริบตาสามารถเกิดขึ้นได้เป็นล้านๆรอบ, จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้น สำนึกในตัวตน และดับไป > เกิดจิตดวงใหม่ สำนึกในตัวตน และดับไป >....( เป็นวงจรไปเรื่อยๆ

  จิตแต่ละดวงสำนึกในตัวตนคนละครั้งกัน( ตำแหน่งบน timeline ต่างกัน ) แต่ในการรับรู้ว่า ตัวตนของกู(หรือตัวตนของเขา) เป็นคนๆหนึ่ง , เรารู้ได้ไงว่าเป็นตัวตนนั้น? ยึดถือที่อะไร? ยึดที่ดวงจิตก็ไม่ได้เพราะมันดำเนินวงจรเกิดดับตลอดเวลา( สิ่งที่ทำให้เจ้าตัวรู้ว่าเป็นตัวเรานั้นต้องอาศัยหน่วยความจำในสมองร่วมด้วย ไม่งั้นตัวตนก็จะไม่มีอยู่ , จะบอกว่าตัวตนสิ่งมีชีวิตอยู่บนหน่วยความจำก็ได้ เป็นอีกความหมายหนึ่ง แต่ก็จะเกิดคำถามขึ้นว่า "ถ้าเรา copy หน่วยความจำไปให้ร่างโคลนนิ่งได้เหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการ แล้วเริ่มปล่อยให้ตั้งตัวจริงและร่างโคลนออกไปดำเนินวงจรชีวิตต่อไปพร้อมๆกัน ทำไมพวกเขาถึงไม่คิดว่าเขาเป็นคนเดียวกัน? เขาแต่ละคนมีตัวตนแยกกันสมบูรณ์แบบ แม้ว่า Hardware และ Software เหมือนกันทุกประการ ทั้งยังเดินบนวิบากกรรมคนละเส้นกันอีกด้วย ) , ยึดที่กายก็ไม่ได้ เพราะร่างกายก็เปลี่ยนตามกาลเวลา( เหมือนปริศนาธรรมที่ว่า ผลกล้วยเมื่อวาน และในวันนี้ เรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นลูกเดียวกัน ในเมื่อวานก่อนมันเป็นสีเขียว แต่วันนี้มันมีสีเหลือง? เรารู้ว่าตัวตนมันเป็นตัวตนเดียวกัน แต่รูปภายนอกมันไม่เหมือนกัน )

  แล้วจิตแต่ละดวง( ที่เราท่านรู้ว่าวิ่งอยู่บนตัวตนเดียวกัน ) มีอะไรที่สัมพันธ์ร่วมกัน จึงจะเป็นตัวตนเดียวกันได้?
  - สิ่งที่จิตเกิดดับแต่ละดวงสัมพันธ์ร่วมกันอยู่คือ ลำดับความต่อเนื่องของตัวตนและการรับรู้ของจิตแต่ละดวง = ชะตาชีวิต = วิบากกรรม(ภาษาธรรม)

  ชะตาชีวิตเป็นอย่างไร?
  - ชะตาชีวิต = วิบากกรรม , ดำเนินไปบนหลักไตรลักษณ์เหมือนสภาพธรรมทั้งหลาย เที่ยงแท้ตลอดกาลไม่ได้ , ทนรักษาสภาพอยู่ตลอดกาลไม่ได้ , ไม่เป็นตัวตนเที่ยงแท้ในตัวมันเอง( ไม่เป็นตัวตน != ไม่ใช่ตัวตน , น่ะครับ แต่ผมยังไม่บรรลุตรงนี้และไม่ใช่ประเด็นกระทู้ )
  ชะตาชีวิตที่เราคุ้นเคยกันจึงเป็นลักษณะที่ไม่เที่ยง มีสุข มีทุกข์ มีขึ้น มีลง มีรุ่ง มีร่วง ( ตรงนี้นึกถึง โลกธรรม8 ก็ได้ เห็นภาพได้ชัดกว่า )

  จากสิ่งที่เรารู้อยู่ที่กล่าวไปนี้ จึงอาจอุปมาได้ว่า จิตแต่ละดวงที่เกิดดับเป็นวงจร วิ่งอยู่บนชะตาชีวิต(วิบากกรรม) เส้นเดียวกัน( แต่อยู่คนละตำแหน่งกันบน timeline ) ร้อยเรียงกันไป , เหมือนดัง ลูกปัด(แทนจิตหนึ่งดวง) ร้อยเรียงบนเส้นเชือก(วิบากกรรม)ที่ปลายสองด้านไม่มีจุดสิ้นสุด

  เมื่อมองตัวตนในลักษณะนี้ จึงมีการคิดสืบไปได้ว่า ตัวตนหนึ่งจะวนเวียนอยู่ไปเรื่อยๆ( หรือภาษาทั่วไปเรียกว่า มีชาตินี้ชาติหน้า ) จนกว่าจะเจอทางดับวงจรนี้ลงได้ จึงจะ หลุดออกจากเส้นทางวิบากกรรมได้ = พ้นทุกข์แห่งสังสารวัฏ

  จบ.

  ผมมีความรู้ให้คุณได้เท่านี้ คุณลองขบคิดต่อแล้วกัน ตัวตนนั้น "มี" หรือ "ไม่มี"

  อ้างอิงที่ผมตอบไปก่อนหน้านี้
  {
  ความคิดเห็นที่ 31

  ตัวตนนั้นมี แต่ตัวตนเที่ยงแท้ถาวรนั้นไม่มี ทุกสิ่งผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดตราบที่เวลายังขับเคลื่อนไปอยู่

  จากคุณ : Detonator_Pao_ - [ 22 มิ.ย. 49 19:06:08 ]
  }

  จากคุณ : Detonator_Pao_
  - [ 23 มิ.ย. 49 18:53:31 ]
  ปล. ผมเป็นเพียงคนศึกษาธรรมคนหนึ่ง อาจจะไม่ได้เข้าใจถูกต้องไปทั้งหมด ใครจะวิจารณ์ก็ตามสะดวกครับ
- [ 21 มิ.ย. 49 21:03:19 ]   

Comment

Comment:

Tweet


----รับสร้างบ้าน สไตล์
ล็อกโอม
----ด้วยไม้สักทองแปรรูปจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
------ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านงานสร้างบ้าน
--------Log Home มาในอดีค
มีแบบบ้านให้เลือก
----------3 แบบ
หรือให้ออกแบบตามความต้องการ

ของท่าน
-----ทีค ล็อคโฮม
ของเราสามารถรื้อถอน
-------เครื่อนย้ายได้ง่าย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ท่าน
-------------ในอนาคตอย่างแน่นอน
-------ดูในเว็บลิงค์สำหรับโฆษณาทางอีเมล์
หรือ Text Link
http://www.teakloghome.com/emaillink.asp?UID=20070603114357&BID=5
--------เมล์ phin99@hotmail.com
------สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร02-9403310 /086-6289463

#1 by ปิ่นประเสริฐ (58.8.136.168) At 2007-07-06 09:53,

Detonator
View full profile